W dniu 30.06.2018 całkowicie zakończyliśmy rozliczanie akcji.

Dziękujemy wszystkim za udział!

Konto 360°: Zwolnienie z opłat za konto, kartę do konta oraz wypłaty z bankomatów w przypadku zaksięgowania na koncie min. 1000 zł wpływów zewnętrznych i min. 1 płatności kartą do konta lub BLIKIEM w miesiącu.
Konto 360° Student: Konto jest prowadzone bezpłatnie dla osób w wieku 18–26 lat. Zwolnienie z opłat za kartę oraz wypłaty z bankomatów przy min. 1 płatności kartą do konta lub BLIKIEM w miesiącu.
Wypłata z bankomatu w walucie obcej przeliczana jest na PLN, co wiąże się z dodatkową marżą określoną w cenniku usług dot. kart debetowych. Za wypłaty z bankomatów za granicą ich operatorzy mogą pobierać opłaty niezależne od Banku pod warunkiem poinformowania Posiadacza karty przed dokonaniem operacji. Opłata ta nie jest przychodem Banku Millennium S.A.
Opłaty, oprocentowanie i inne szczegóły oferty kont zawarte są w cennikach usług dot. prowizji i opłat, kart debetowych, stóp procentowych i Płatności Mobilnych BLIK oraz w Regulaminie ogólnym świadczenia usług bankowych dla osób fizycznych w Banku Millennium S.A., dostępnych w placówkach Banku oraz na www.bankmillennium.pl.